dot dot
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password
bullet Register
dot
dot
dot
dot
dotPhotobucket


ผลวิจัยระบุแนวโน้มคนกรุงนิยมชีวิตโสดมากขึ้น article

แนวโน้มคนกรุงนิยมชีวิตโสด

 

        นายชาย โพธิสิตา อาจารย์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงงานวิจัย "โครงสร้างประชากรและครอบครัว" ว่า ประชากรไทยวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ในปี 2543 มี 14.8 ล้านคน และจะเหลือเพียง 8.4 ล้านคน ในปี 2583

      ส่วนวัยสูงอายุ หรืออายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร่งเร็ว คือในปี 2543 มี 5.7 ล้านคน อีก 10 ปีข้างหน้า จะเพิ่มถึง 16.6 ล้านคน คนไทยชะลอเวลาสร้างครอบครัว อยู่เป็นโสดมากขึ้น ผู้ชายที่ไม่มีการศึกษาโอกาสครองโสดมากขึ้น ตรงข้ามกับผู้หญิงมีการศึกษาสูงครองโสดมากขึ้น อายุ 40-44 ปี ในกรุงเทพฯมีอัตราครองโสดสูง รูปแบบการแต่งงานถูกท้าทาย หย่าร้างเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ แนวโน้มคนเมืองนิยมชีวิตโสด สถิติการหย่าร้างเพิ่มขึ้น

      ทั้งนี้ นอกจากนี้พบว่าครอบครัวไทย 67% แทบไม่เคยประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน 58% ไม่เคยออกกำลังกายร่วมกัน 20% ไม่เคยกล่าวคำขอโทษและขอบคุณต่อกัน ซึ่งเหล่านี้อาจเหมือนเส้นผมบังภูเขา ทั้งที่เป็นเรื่องควรทำ

 
Love News Update

"ฟาริดา เหล่าพัชรกุล" พิธีกรรายการ IT ชื่อดังเปิดเว็บรองรับบริษัทสลัด(ความ)โสดสมบูรณ์แบบที่สุดในไทย พร้อมประกาศสร้างเครือข่ายคนโสดแบบ Unlimited!!! article
"2573 คนแก่ครองเมือง!!!" article
Apple เอาใจคนโสด ผนวกแอพพลิเคชั่นตามหาคนรู้ใจสุดไฮเทคลง iPad article
นักวิชาการชี้คนโสดมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าคนมีคู่ articleOpinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail